Soutěž je určena pro všechny školy zapojené do programu Věda má budoucnost, současné i minulé. Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci školy, nehledě na to, zda-li využívají jiných modulů programu.

Soutěž probíhá od 1. 2. 2018 do 31. 5. 2018 a vyhlášení výsledků proběhne na závěrečné konferenci v Praze na půdě Akademie věd České republiky, která se bude konat v pondělí 11. června 2018 / Na Slovensku v prostorách Slovenskej akademie ved 8. června 2018.

Popis soutěže

Žáci a studenti mají za úkol vytvořit a prezentovat projekty, kterými by rádi přispěli k popularizaci vědy a techniky v České republice. Se svými vytvořenými projekty pak soutěží o diváckou přízeň a následně o přízeň poroty. První 3 vítězné projekty pak získají finanční odměnu od partnerů programu přesahující 40 000 Kč.

Téma pro tvorbu projektů: Věda očima mladých aneb "Jak podpořit vědu a techniku v ČR / SR"

Hodnocení

Na celkovém hodnocení projektů se podílí ze 30 % hlasy veřejnosti a ze 70 % vyjádření odborné poroty. Vítězi se stávají první 3 projekty, které v celkovém hodnocení dosáhnout nejlepšího výsledku.

Hlasování veřejnosti

Probíhá na stránkách soutěže kam žáci a studenti nahrají své projekty. Ty pak mohou pomocí vlastních sil a komunikačních kanálů programu Věda má budoucnost dostat do povědomí širší veřejnosti a získat jejich přízeň.

Hodnotící kritérie poroty:

Složení poroty:

Pokyny pro účastníky soutěže

Harmonogram

Nutný obsah přihlášeného projektu

Náležitosti prezentace

Odměny

3 vítězné projekty získají ocenění, diplom a finanční odměnu, která bude převedena na účet školy, pod kterou navrhovaný studentský projekt spadá.

Ceny pro celkové vítěze:
1. cena 10 000 Kč / 400 EUR
2. cena 7 500 Kč / 300 EUR
3. cena 5 000 Kč / 200 EUR

Ceny partnerů (jen v ČR):
● Cena firmy BAYER 5 000 Kč
● Cena firmy ŠKODA AUTO 5 000 Kč
● Cena firmy SEDLECKÝ KAOLIN 5000 Kč

Firmy udělí svou cenu na základě vlastního uvážení, zástupce firmy při vyhlášení výsledků soutěže zdůvodní, proč byl daný projekt oceněn.

Cena veřejnosti za nejvíce hlasů: 5 000 Kč

Závěrečná konference

Proběhne v prostorách Akademie věd ČR za účasti zástupců všech zapojených firem (Bayer, ŠKODA AUTO, Sedlecký kaolin), pozvanými soutěžícími.

Proběhne prezentace projektů a předání cen. Pozváni budou zástupci médií - termín a místo konání 11. června 2018, Praha - Akademie věd ČR.

Přidat akci

Nemáte-li vlastní účet, zaregistrujte se níže, prosím.

Nová registrace


captcha


Přihlásit se